Výrobky BLOODCARE patří mezi vynikající lokální hemostatika, jejichž hemostatické rysy jsou založené na účincích oxidované celulózy.  Hemostatické prostředky BLOODCARE jsou určeny k profesionální zástavě kapilárního krvácení a drobného venózního krvácení, krvácení z parenchymatózních orgánů z resekčních ploch při invazivních zásazích.

Jejich použití je JEDNODUCHÉ, ÚČINNÉ and BEZPEČNÉ.

Jednoduché použití

V okamžiku vyjmutí přípravku se sterilního obalu je možné BLOODCARE ihned aplikovat na postižené místo.

Ekonomicky nenáročná zástava krvácení

BLOODCARE je vysoce účinné lokální hemostatikum s téměř okamžitým hemostatickým efektem. Plné hemostázy je dosaženo během 2 minut po aplikaci a tedy s významnou ekonomickou úsporou.

Bezpečné použití

BLOODCARE je biokompatibilní, biodegradabilní, neacidifikující hemostatický prostředek přírodního původu vyrobený z vysoce kvalitní bavlny. Nevykazuje žádné senzibilizační vlastnosti a nevyvolává žádné imunitní reakce organismu,  je deklarován jako hypoalergenní, organismem velmi dobře tolerován. Žádné nežádoucí  reakce nejsou známy.

BLOODCARE má bakteriostatické a baktericidní vlastnosti dané přítomností karboxylových skupin v kombinaci s nízkým pH. Významně se také podílí na urychlení hojení ran, do nichž je aplikován.

Kde se BLOODCARE používá?

Výrobky BLOODCARE se používají …

  • v obecné chirurgii, chirurgii trávicího ústrojí, plastické chirurgii, ortopedii, gynekologii, při urologických zásazích a v mnoha dalších chirurgických odvětvích, stejně tak i ve stomatologii, traumatologii a veterinární praxi.
  • při klasických invazivních zásazích, při laparoskopii a endoskopických výkonech, stejně tak je jejich použití možné i při robotické chirurgii
  • v dentální/stomatologické praxi jsou používány k zástavě dlouhotrvajícího kapilárního krvácení po extrakcích
  • mohou být také použity jako prostředky první pomoci při sportu, na zahradě, v zemědělství či běžné domácí práci

Jak BLOODCARE funguje?

BLOODCARE hraje významnou roli při startu a následném urychlení hemokoagulace.

Výsledkem působení BLOODCARE je výrazné urychlení srážení krve, a to hned několika způsoby. Záhy po aplikaci se aktivuje Faktor VII, podobně jako tkáňový faktor aktivuje trombocyty. Díky anionaktivní povaze oxidované celulózy má BLOODCARE schopnost vytvářet komplexní polymery se sloučeninami jako je fibrinogen či hemoglobin, a tím pádem zrychluje polymeraci fibrinogenu.

Vápenaté ionty (u sprejové a práškové formy) jsou využity při fixaci proteinových komplexů na membránách buněk, zejména trombocytů a buněk endotelu. Vyšší koncentrace Ca2+ iontů stabilizuje aktivovaný Faktor V a urychluje zvýšení aktivity Fakturu XIII, který stabilizuje fibrinovou síť, jež poté tvoři dostatečně organizovanou strukturu pro růst fibroplastů a tvorbu jizvy. Během koagulace se Ca2+ ionty částečně podílejí na adhezi trombocytů ke kolagenu obnaženému zraněním a mají také částečný analgetický účinek. Toto se považuje za důsledek blokačních účinků iontů na zakončení autonomních nervů.

Jak je BLOODCARE vyráběn?

Výrobky BLOODCARE jsou vyráběny selektivní oxidací vysocejakostní bavlny (obsah celulózy minimálně 99%). Selektivnost procesu spočívá v tom, že je převážně oxidována alkoholická skupina na 6. uhlíku základní stavební jednotky za vzniku karboxylu (-COOH), jehož obsah v objemových % je udržován v rozmezí 16-24 dle USP.

Chemicky se jedná o kyselinu polyanhydroglukuronovou (užita v BLOODCARE matrix, BLOODCARE net a BLOODCARE wad), jejíž kyselost je snížena neutralizací na vápenatou sůl (užitou v BLOODCARE powder či BLOODCARE spray), díky čemuž je využit i pozitivní vliv kationtů vápníku na hojivý proces.

Působí BLOODCARE na organismus nějak negativně?

Při použití výrobků BLODOCARE nebyl dosud prokázán negativní vliv.

Po zástavě krácení je BLOODCARE “odstraňován” makrofágy uplatňujícími se v průběhu hojení histiocyty a neutrofilními granulocyty. Biotransformace probíhá po fagocytování tkáňovými makrofágy cestou depolymerizace. Glykosidázy hydrolyticky štěpí řetězce celulózy na jednotlivé monomery – glukózu, kyselinu glukuronovou a celobiózu, které jsou vylučovány stolicí. V plasmě ani moči nejsou tyto produkty odbourávání BLOODCARE detekovatelné. Přípravky jsou plně absorbovány v těle během 12-72 hodin bez toxického účinku.