BLOODCARE matrix je sterilní hemostatický přípravek na bázi oxidované celulózy.

BLOODCARE matrix je hemostatický materiál v plošné formě s textilní tkanou strukturou, s vyšší hustotou, větší plošnou hmotností a nasákavostí.  Je přírodního původu vyráběn z vysoce kvalitní Alpha celulózy.

Materiál je při aplikaci výjimečně odolný a nadstandardně pevný, zároveň si však zachovává svoji poddajnost a přizpůsobivost.

Hemostatický efekt BLOODCARE matrix je téměř okamžitý, plné hemostázy je dosaženo během 2 minut od aplikace. Materiál s vyšší hustotou spolu s vyšší nasákavostí je natolik pevný, že umožňuje kontrolu i rozsáhlejšího krvácení.

Výjimečné vlastnosti

 • díky struktuře materiálu je možné jej přichytit chirurgickým šitím
 • má baktericidní a bakteriostatické účinky proti množství gram pozitivních a gram negativních organismů, dané především přítomností karboxylových skupin
 • dokáže lokálně regulovat nepřiměřenou aktivitu fagocytů a tím i produkci volných kyslíkových radikálů, tzv. ROS částic a zamezuje tak vzniku infekce.

Rozměry

BLOODCARE matrix je vyráběn v mnoha různých rozměrech, pro konkrétní zákrok a konkrétní rozsah ošetření je tedy si možné vybrat vždy tu nejvhodnější velikost. BLOODCARE matrix může být dále zastřižen do požadovaného tvaru i velikosti pro konkrétní použití.

Dostupné velikosti:
50 x 50 mm, 50 x 70 mm, 50 x 100 mm, 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
(jiné rozměry mohou být domluveny individuálně)

Detailní informace o BLOODCARE matrix

Výborné hemostatické účinky: zdokonalená, ekonomicky úsporná operační technika

 • hemostatický efekt je téměř okamžitý, plné hemostázy je dosahováno zpravidla do 2 minut od aplikace
 • vyšší hustota materiálu spolu s vyšší nasákavostí umožňuje kontrolu i rozsáhlejšího krvácení.
 • je mimořádně jednouché přichytit materiál v jednom místě stehem

Úplná vstřebatelnost: minimální riziko vedlejších pooperačních jevů

 • plně vstřebatelný během 12 – 72 hodin, v závislosti na aplikační formě a rozsahu krvácení
 • z těla je plně vyloučen během 7 – 21 dní, v tkáních ani buňkách nedochází ke vzniku depozit

Významné rysy: pevnost, odolnost a přizpůsobivost

 • výjimečně odolnost  a nadstandardní pevnost materiálu, zároveň si však zachovává svoji ohebnost a přizpůsobivost
 • materiál je možné chirurgicky přichytit stehem
 • má baktericidní a bakteriostatické účinky proti množství gram pozitivních a gram negativních organismů, za tento silný baktericidní účinek je zodpovědný kyselý charakter COOH skupiny v molekule oxycelulózy.
 • dokáže lokálně regulovat nepřiměřenou aktivitu fagocytů a tím i produkci volných kyslíkových radikálů, tzv. ROS částic a zamezuje tak vzniku infekce. Použitím přípravku tedy můžeme nejen předejít komplikacím při procesu hojení, ale zároveň se jej můžeme použít jako efektivní přípravek v léčbě chronických ran.

Další vlastnosti: maximální bezpečnost

 • biokompatibilní, biodegradabilní, neacidifikující hemostatický prostředek přírodního původu
 • hypoalergenní – nevykazuje žádné senzibilizační vlastnosti a nevyvolává žádné imunitní reakce organismu a to ani po opakovaných aplikacích
 • velmi dobře tolerován organismem a podílí se na urychlení hojení ran, do nichž je aplikován
 • v místě aplikace nezpůsobuje žádné dráždivé reakce, nevytváří se žádné granulomy
 • ideální alternativou kolagenů a fibrinů

Oblast použití

Oblasti použití: výjimečný nástroj pro mnoho chirurgických odvětví

 • je vhodný pro použití v obecné chirurgii, chirurgii trávicího ústrojí, plastické chirurgii, neurochirurgii, ortopedii, gynekologii, při urologických zásazích a v mnoha dalších chirurgických odvětvích
 • může být aplikován do dutin (vynětí tumoru) stejně jako při klasických invazivních zásazích, při laparoskopii a endoskopických výkonech
 • je určen také pro použití v dentální praxi – dentální chirurgie, trhání zubů a další zákroky
 • doporučován také pro veterinární praxi, jak invazivní tak i povrchové zákroky

Způsob použití

Jednoduché použití: bezpečně a spolehlivě

 • materiál je aplikován okamžitě na ránu
 • jednoduchá úprava velikosti i tvaru pro optimální přizpůsobivost ke krvácející tkáni
 • je možné aplikovat jen potřebnou velikost či objem
 • materiál poskytuje maximální přizpůsobivost a adaptabilitu k anatomickým nerovnostem, zároveň si zachovává svoji výjimečnou odolnost a pevnost

Způsob použití: okamžitá aplikace

 • otevřete vnější/sekundární obal a vyjměte vnitřní/primární obal
 • z primárního obalu vyndejte sterilní materiál
 • upravte/zastřihněte sterilním nástrojem na požadovanou velikost, pokud je potřeba
 • aplikujte na krvácející ránu
 • v případě potřeby přichytněte stehem
 • neodstraňujte – materiál je plně absorbovatelný
 • v případě, že rána stále prosakuje, aplikujte ještě jednu vrstvu

Varování: nevhodné pro tlakové krvácení

 • není vhodné pro zástavu arteriálního nebo venózního tlakového krvácení,  má-li být předem provedeno podvázání nebo kauterizace cévy
 • smí být použito pro zástavu arteriálního nebo venózního tlakového krvácení malého rozsahu, pokud se aplikuje společně s krátkodobým tlakovým obvazem

Rozměry a balení

Rozměry: v nabídce různé velikosti

 • vyráběn v mnoha různých rozměrech, pro konkrétní zákrok a konkrétní rozsah ošetření je tedy si možné vybrat vždy tu nejvhodnější velikost.
 • jednotlivé kousky aktivní textilie jsou vždy v neměnné šířce (50 mm nebo 100 mm), délka může být upravena dle specifických požadavků zákazníka
 • jednoduchá úprava velikosti i tvaru pro konkrétní použití
 • praktické skupinové balení (15 ks)

Šíře 50 mm
Velikosti:  50 x 50 mm, 50 x 70 mm, 50 x 100 mm, 50 x 350 mm
Šíře 100 mm
Velikosti: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
(jiné rozměry mohou být domluveny individuálně)

Balení: Vakuově zabalené v hliníkové folii

 • zabaleno do dvojitého sterilního balení
 • primární/vnitřní obal tvoří hliníková folie opatřená v jednom rohu peel efektem pro snadné otevírání
 • primární/vnitřní obal je vakuově zabalen – vakuum chrání materiál před vlhkosti
 • sekundární/vnější obal je z jedné strany průhledný opatřený  peel efektem pro snadné otevírání

Životnost výrobku: exspirace 3 roky

 • životnost 3 roky
 • skladování při kontrolované teplotě (nejlépe mezi -20 oC a +25 oC)
 • pro dlouhodobé skladování doporučujeme teplotu pod 20 oC

Certifikace ISO

Certifikováno dle ISO standardů: CE certifikáty

 • systém managementu kvality certifikován podle EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2012
 • všechny výrobky BLOODCARE splňují požadavky definované EU standardy
 • pro výrobek byl na základě oficiálního hodnocení vydán CE Výrobkový certifikát č. 10 0401 QS/NB notifikovaným orgánem CE 1023 a následně bylo výrobcem vydáno i Prohlášení o shodě