BLOODCARE powder je sterilní vysoce účinný hemostatický přípravek na bázi hydrogenvápenaté soli oxidované celulózy.

BLOODCARE powder je hemostatický materiál ve formě prášku, která umožňuje aplikovat jen takové množství, které je opravdu potřeba, a navíc s vysokou mírou přesnosti. S přiloženým aplikátorem je BLOODCARE powder vhodný i pro hůře dostupná krvácející místa.

Hemostatický efekt BLOODCARE powder je téměř okamžitý, plné hemostázy je dosaženo během 2 minut od aplikace.

Výjimečné vlastnosti

 • má baktericidní a bakteriostatické účinky proti množství gram pozitivních a gram negativních organismů, dané především přítomností karboxylových skupin
 • dokáže lokálně regulovat nepřiměřenou aktivitu fagocytů a tím i produkci volných kyslíkových radikálů, tzv. ROS částic a zamezuje tak vzniku infekce
 • významně urychluje hojení rány

Rozměry

BLOODCARE powder je vyráběn v  různých objemech, pro konkrétní zákrok a konkrétní rozsah ošetření je tedy si možné vybrat vždy ten nejvhodnější.

Dostupné objemy:
2 gramy
3 gramy
(jiné objemy na základě individuální dohody)

Detailní informace o BLOODCARE powder

Výborné hemostatické účinky: zdokonalená, ekonomicky úsporná operační technika

 • hemostatický efekt je téměř okamžitý, plné hemostázy je dosahováno zpravidla do 2 minut od aplikace
 • vhodné pro těžko dostupná místa při použití aplikátoru
 • je možné aplikovat jen opravdu potřebné množství.

Úplná vstřebatelnost: minimální riziko vedlejších pooperačních jevů

 • je plně vstřebatelný během 12 – 72 hodin, v závislosti na aplikační formě a rozsahu krvácení
 • z těla je plně vyloučen během 7 – 21 dní, v tkáních ani buňkách nedochází ke vzniku depozit

Významné rysy: baktericidní účinky

 • má baktericidní a bakteriostatické účinky proti množství gram pozitivních a gram negativních organismů, za tento silný baktericidní účinek je zodpovědný kyselý charakter COOH skupiny v molekule oxycelulózy
 • dokáže lokálně regulovat nepřiměřenou aktivitu fagocytů a tím i produkci volných kyslíkových radikálů, tzv. ROS částic a zamezuje tak vzniku infekce. Použitím přípravku tedy můžeme nejen předejít komplikacím při procesu hojení, ale zároveň  jej můžeme použít jako efektivní přípravek v léčbě chronických ran.
 • Spojením hemostatického efektu a baktericidního působení aktivní látky v ráně je značně urychleno i hojení rány. Byla také pozorována částečná úleva bolesti bez nutnosti použít lokální anestetika. Předpokládá se, že tento efekt je způsoben tzv. blokačním efektem Ca2+ iontů.

Další vlastnosti: maximální bezpečnost

 • je biokompatibilní, biodegradabilní, neacidifikující hemostatický prostředek přírodního původu
 • je hypoalergenní – nevykazuje žádné senzibilizační vlastnosti a nevyvolává žádné imunitní reakce organismu a to ani po opakovaných aplikacích
 • je velmi dobře tolerován organismem a podílí se na urychlení hojení ran, do nichž je aplikován
 • v místě aplikace nezpůsobuje žádné dráždivé reakce, nevytváří se žádné granulomy
 • je ideální alternativou kolagenů a fibrinů

Oblasti použití

Oblasti použití: výjimečný nástroj pro mnoho chirurgických odvětví

 • je maximálně vhodný pro přesné invazivní výkony v neurochirurgii i jiných odvětvích
 • je vhodný pro použití v obecné chirurgii, chirurgii trávicího ústrojí, plastické chirurgii, ortopedii, gynekologii, při urologických zásazích a v mnoha dalších chirurgických odvětvích
 • může být aplikován do dutin (vynětí tumoru) stejně jako při klasických invazivních zásazích, při laparoskopii a endoskopických výkonech
 • je určen také pro použití v dentální praxi – dentální chirurgie, trhání zubů a další zákroky
 • doporučován také pro veterinární praxi, jak invazivní tak i povrchové zákroky
 • je používán také laickou veřejností jako první pomoc při drobných zraněních při sportu, na zahradě, běžných domácích pracích – drobná povrchová poranění jako jsou odřeniny, drobné řezné rány…

Způsob použití

Jednoduché použití: bezpečně a spolehlivě

 • materiál je aplikován okamžitě na ránu
 • je možné aplikovat jen potřebný objem
 • přiložený aplikátor pro jemné a přesné aplikace
 • materiál díky své struktuře poskytuje maximální přizpůsobivost a adaptabilitu k anatomickým nerovnostem

Způsob použití: okamžitá aplikace

 • otevřete vnější/sekundární obal a odšroubujte vršek
 • pokud je potřeba, umístěte aplikátor
 • aplikujte na krvácející ránu opakovaným stlačováním lahvičky
 • nasáklou vrstvu neodstraňujte  – materiál je plně absorbovatelný
 • v případě, že rána stále prosakuje, aplikujte ještě jednu vrstvu

Varování: nevhodné pro tlakové krvácení

 • není vhodné pro zástavu arteriálního nebo venózního tlakového krvácení, pokud je nutné provést podvázání nebo kauterizaci cévy
 • smí být použito pro zástavu arteriálního nebo venózního tlakového krvácení malého rozsahu, pokud se aplikuje společně s krátkodobým tlakovým obvazem
 • pokud není materiál nasáklý krví, doporučujeme odstranit vzhledem k možnému riziku zapouzdření

Rozměry a balení

Rozměry: v nabídce různé objemy

 • BLOODCARE powder je vyráběn v dvou různých objemech, pro konkrétní zákrok a konkrétní rozsah ošetření je tedy si možné vybrat vždy vhodnější  velikost.
 • Praktické skupinové balení (6 ks)

Dostupné objemy:
2 gramy
3 gramy
(jiné objemy na základě individuální dohody)

Balení: Spolehlivé sterilní balení

 • zabaleno do dvojitého sterilního balení
 • primární/vnitřní obal tvoří plastová lahvička BRALEN se sypátkem a s možností umístit aplikátor
 • sekundární/vnější obal tvoří z jedné strany průhledná folie opatřená peel efektem pro snadné otevírání
 • na zakázku může být BLOODCARE powder zabalen i do terciárního obalu

Životnost výrobku: exspirace 3 roky

 • životnost 3 roky
 • skladování při kontrolované teplotě (nejlépe mezi -20 oC a +25 oC)

Certifikace ISO

Certifikováno dle ISO standardů: CE certifikáty

 • systém managementu kvality certifikován podle EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2012
 • Všechny výrobky BLOODCARE splňují požadavky definované EU standardy
 • pro výrobek byl na základě oficiálního hodnocení vydán CE Výrobkový certifikát č. 10 0401 QS/NB notifikovaným orgánem CE 1023 a následně bylo výrobcem vydáno i Prohlášení o shodě