BLOODCARE wad je sterilní hemostatický přípravek na bázi oxidované celulózy.

BLOODCARE wad je hemostatický materiál s vláknitou strukturou, s vysokou mírou nasákavosti. Je přírodního původu vyráběn z vysoce kvalitní Alpha celulózy.

Struktura materiálu umožňuje aplikovat jakékoliv množství.

Hemostatický efekt BLOODCARE wad je téměř okamžitý, plné hemostázy je dosaženo během 2 minut od aplikace. Vláknitá forma poskytuje rychlejší hemostázu díky své nasákavosti.

Výjimečné vlastnosti

 • struktura materiálu umožňuje aplikovat jakékoliv množství
 • má baktericidní a bakteriostatické účinky proti množství gram pozitivních a gram negativních organismů, dané především přítomností karboxylových skupin
 • dokáže lokálně regulovat nepřiměřenou aktivitu fagocytů a tím i produkci volných kyslíkových radikálů, tzv. ROS částic a zamezuje tak vzniku infekce.

Rozměry

BLOODCARE wad je vyráběn ve dvou různých rozměrech, pro konkrétní zákrok a konkrétní rozsah ošetření je tedy si možné vybrat vždy tu vhodnější velikost. BLOODCARE wad může být dále zastřižen do požadovaného tvaru i velikosti pro konkrétní použití.

Dostupné velikosti:
50 x 50 mm,  50 x 25 mm

Detailní informace o BLOODCARE wad

Výborné hemostatické účinky: zdokonalená, ekonomicky úsporná operační technika

 • hemostatický efekt je téměř okamžitý, plné hemostázy je dosahováno zpravidla do 2 minut od aplikace
 • vhodné pro těžko dostupná místa nebo krvácející místa s nerovným povrchem
 • nekontrolovaný rozptyl materiálu mimo místo aplikace je prakticky vyloučen

Úplná vstřebatelnost: minimální riziko vedlejších pooperačních jevů

 • je plně vstřebatelný během 12 – 72 hodin, v závislosti na aplikační formě a rozsahu krvácení
 • z těla je plně vyloučen během 7 – 21 dní, v tkáních ani buňkách nedochází ke vzniku depozit

Významné rysy: baktericidní účinky

 • struktura materiálu nabízí unikátní výhodu aplikovat jakékoliv množství
 • má baktericidní a bakteriostatické účinky proti množství gram pozitivních a gram negativních organismů,  za tento silný baktericidní účinek je zodpovědný kyselý charakter COOH skupiny v molekule oxycelulózy
 • dokáže lokálně regulovat nepřiměřenou aktivitu fagocytů a tím i produkci volných kyslíkových radikálů, tzv. ROS částic a zamezuje tak vzniku infekce. Použitím přípravku tedy můžeme nejen předejít komplikacím při procesu hojení, ale zároveň se jej můžeme použít jako efektivní přípravek v léčbě chronických ran.

Další vlastnosti: maximální bezpečnost

 • je biokompatibilní, biodegradabilní, neacidifikující hemostatický prostředek přírodního původu
 • je hypoalergenní – nevykazuje žádné senzibilizační vlastnosti a nevyvolává žádné imunitní reakce organismu a to ani po opakovaných aplikacích
 • je velmi dobře tolerován organismem a podílí se na urychlení hojení ran, do nichž je aplikován
 • v místě aplikace nezpůsobuje žádné dráždivé reakce, nevytváří se žádné granulomy
 • je ideální alternativou kolagenů a fibrinů

Oblasti použití

Oblasti použití: výjimečný nástroj pro mnoho chirurgických odvětví

 • je maximálně vhodný pro invazivní výkony v neurochirurgii
 • je vhodný pro použití v obecné chirurgii, chirurgii trávicího ústrojí, plastické chirurgii, ortopedii, gynekologii, při urologických zásazích a v mnoha dalších chirurgických odvětvích
 • může být aplikován do dutin (vynětí tumoru) stejně jako při klasických invazivních zásazích, při laparoskopii a endoskopických výkonech
 • je určen také pro použití v dentální praxi – dentální chirurgie, trhání zubů a další zákroky
 • doporučován také pro veterinární praxi, jak invazivní tak i povrchové zákroky

Způsob použití

Jednoduché použití: bezpečně a spolehlivě

 • materiál je aplikován okamžitě na ránu
 • jednoduchá úprava velikosti i tvaru pro optimální přizpůsobivost ke krvácející tkáni
 • je možné aplikovat jen potřebnou velikost či objem
 • materiál poskytuje maximální přizpůsobivost a adaptabilitu k anatomickým nerovnostem

Způsob použití: okamžitá aplikace

 • otevřete vnější/sekundární obal a vyjměte vnitřní/primární obal
 • z primárního obalu vyndejte sterilní materiál
 • upravte/zastřihněte sterilním nástrojem na požadovanou velikost, pokud je potřeba, nebo pomocí peánu uchopte požadované množství
 • aplikujte na krvácející ránu
 • neodstraňujte – materiál je plně absorbovatelný
 • v případě, že rána stále prosakuje, aplikujte ještě jednu vrstvu

Varování: nevhodné pro tlakové krvácení

 • není vhodné pro zástavu arteriálního nebo venózního tlakového krvácení, pokud je nutné provést podvázání nebo kauterizaci cévy
 • smí být použito pro zástavu arteriálního nebo venózního tlakového krvácení malého rozsahu, pokud se aplikuje společně s krátkodobým tlakovým obvazem

Rozměry a balení

Rozměry: v nabídce různé velikosti

 • BLOODCARE wad je vyráběn ve dvou různých rozměrech, pro konkrétní zákrok a konkrétní rozsah ošetření je tedy si možné vybrat vždy vhodnější velikost
 • jednotlivé kousky aktivní textilie jsou vždy v neměnné šířce 50 mm, délka je upravena do dvou rozměrů
 • jednoduchá úprava velikosti i tvaru pro konkrétní použití
 • praktické skupinové balení (15 ks)

Velikosti: 
50 x 50 mm, 50 x 25 mm

Balení: Ochranná hliníková folie

 • zabaleno do dvojitého sterilního balení
 • primární/vnitřní obal tvoří hliníková folie opatřená peel efektem pro snadné otevírání
 • sekundární/vnější obal tvoří hliníková folie opatřená peel efektem pro snadné otevírání

Životnost výrobku: exspirace 3 roky

 • životnost 3 roky
 • skladování při kontrolované teplotě (nejlépe mezi -20 oC a +25 oC)
 • pro dlouhodobé skladování doporučujeme teplotu pod 20 oC

Certifikace ISO

Certifikováno dle ISO standardů: CE certifikáty

 • systém managementu kvality certifikován podle EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2012
 • všechny výrobky BLOODCARE splňují požadavky definované EU standardy
 • pro výrobek byl na základě oficiálního hodnocení vydán Výrobkový CE certifikát č. 10 0401 QS/NB notifikovaným orgánem CE 1023 a následně bylo výrobcem vydáno i Prohlášení o shodě