Zajištění kvality

Společnost LIFE LINE plus s.r.o. je výrobcem zdravotnických prostředků k zástavě krvácení na bázi oxidované celulózy s obchodním označením BLOODCARE.

Tato profesionální hemostatika jsou vyráběna v certifikovaném systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 13485:2012.

Vzhledem k tomu, že patří do II až III třídy dle DIR 93/42 EEC resp. NV 336/2004 Sb., byly všechny výrobky podrobeny výrobkové certifikaci renomovanou notifikovanou osobou č. 1023 a jsou označeny značkou shody CE. Na všechny zdravotnické prostředky BLOODCARE je vydáno prohlášení o shodě.

Výše uvedené skutečnosti Vám dávají plnou záruku, že naše špičková hemostatika BLOODCARE splňují vysoké nároky evropského společenství na jakost našich zdravotnických prostředků.

Dotazy na kvalitu

Jsme velmi rádi, pokud Vám hemostatika BLOODCARE vyhovují a jste s jejich kvalitou plně spokojeni. Pokud je však možné vylepšit jejich uživatelský komfort či je zdokonalit k prospěchu pacientů a Vy jako profesionální uživatelé máte náměty či připomínky, oceníme, pokud se s námi o ně podělíte.

Prosíme kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím e-mailu qa(at)lifeline.cz